Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 41
Tháng 12 : 41
Năm 2023 : 3.878
 • Nguyễn Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn tổ tự nhiên
  • Điện thoại:
   0945668389
  • Email:
   vanminhlc122@gmail.com
 • Đỗ Minh Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn tổ xã hội
  • Điện thoại:
   0852341910
  • Email:
   minhchau.mk80@gmai.com
 • Đặng Thị Thu Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn tổ xã hội
  • Điện thoại:
   0833141177
  • Email:
   dloan77@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ tự nhiên
  • Điện thoại:
   0919836858
  • Email:
   phuongdaolc@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới